Ο εβδομαδιαίος ηλεκτρονικός προγραμματιστής επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο έλεγχο έναρξης ή παύσης λειτουργίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή διατάξεων μέσω ηλεκτρονόμων (ρελέ). Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος πραγματοποιείται βάσει εβδομαδιαίου ημερολογιακού προγράμματος που μπορεί να εισάγει ή να τροποποιεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μέσω των πλήκτρων ελέγχου.