Προτείνουμε να κατασκευάσετε αυτό το απλό ψηφιακό ρολόι. Είναι μία απλή ηλεκτρονική κατασκευή που χρησιμοποιεί μικροελεγκτή PIC και θα σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά για τους μικροελεγκτές. Το κύκλωμα βασίζεται σε κατασκευή που περιγράφεται αναλυτικά σε φυλλάδιο εφαρμογών της Microchip.