Καιρός να παρουσιάσουμε και μία κατασκευή με Arduino! Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ρολόι με ξυπνητήρι που χρησιμοποιεί αλφαριθμητική οθόνη LCD και 6 πλήκτρα. Στην οθόνη απεικονίζεται η ώρα, η ημέρα της εβδομάδας και η προγραμματισμένη ώρα αφύπνισης (ώρα που ηχεί το ξυπνητήρι). Χρησιμοποιούμε 5 πλήκτρα για τη ρύθμιση της ημέρας, της ώρας και των λεπτών καθώς και για τo ξυπνητήρι.