Προενισχυτής μικροφώνου με ρύθμιση τόνου

tone_control_mic_1
4.5 5 2 Product


Ο προενισχυτής μικροφώνου με ρύθμιση τόνου μπορεί να λειτουργήσει με electret (πυκνωτικά) μικρόφωνα αλλά και με δυναμικά τύπου κινητού πηνίου. Το κύκλωμα περιλαμβάνει δύο ποτενσιόμετρα για την ισοστάθμιση του ήχου τόσο στις χαμηλές (μπάσα) όσο και στις υψηλές συχνότητες (πρίμα).

Υπάρχει επίσης κι ένα τρίτο ποτενσιόμετρο που ρυθμίζει τη στάθμη εξόδου του προενισχυτή. Ο προενισχυτής μπορεί να λειτουργήσει με μία και μόνο τάση τροφοδοσίας από τα 5 έως τα 30V.

Το πλήρες ηλεκτρονικό κύκλωμα του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Το ηλεκτρονικό σχέδιο του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου
Εικόνα 1: Το ηλεκτρονικό σχέδιο του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου

Ο προενισχυτής βασίζεται στον τελεστικό ενισχυτή LM358. Πρόκειται για έναν υψηλής απόδοσης διπλό τελεστικό ενισχυτή που μπορεί να λειτουργήσει με μία και μόνο τροφοδοσία. Στο κύκλωμα, χρησιμοποιούμε και τους δύο τελεστικούς που περιέχει εσωτερικά το LM358. Ο πρώτος τελεστικός, ο U1A, αποτελεί την πρώτη βαθμίδα ενίσχυσης και είναι συνδεσμολογημένος ως ένας κλασσικός αναστροφικός ενισχυτής.  

Οι αντιστάσεις R5 και R6 πολώνουν τη μη αναστρέφουσα είσοδο του U1A στο ήμισυ της τάσης τροφοδοσίας. Το σήμα του μικροφώνου εφαρμόζεται μέσω του πυκνωτή C1 και της R1 στην αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού U1A. Η ενίσχυση της πρώτης βαθμίδας καθορίζεται από το λόγο των αντιστάσεων R11 προς R1. Με τις ενδεικτικές τιμές που αναγράφονται στην εικόνα 1, η ενίσχυση αυτή είναι ίση με 10. Στην έξοδο του πρώτου σταδίου, το ποτενσιόμετρο P3 μπορεί να ρυθμίσει την ένταση.
 
Ακολουθεί ένα παθητικό δικτύωμα ρύθμισης τονικότητας. Το ποτενσιόμετρο P1 σε αυτό το δικτύωμα, χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει τη στάθμη των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα) ενώ το P2 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της στάθμης των υψηλών συχνοτήτων.

Στη συνέχεια το σήμα καταλήγει στη δεύτερη βαθμίδα ενίσχυσης που βασίζεται στο U1B. Ο τελεστικός U1B εκτός του ότι παρέχει επιπρόσθετη ενίσχυση, συγχρόνως εξασφαλίζει και την απαραίτητη χαμηλή αντίσταση εξόδου, προκειμένου να μπορεί ο προενισχυτής να συνδεθεί δίχως προβλήματα στην είσοδο οποιοδήποτε ενισχυτή. Για να λειτουργήσει με μία και μόνο τάση τροφοδοσίας ο τελεστικός U1B, η μη αναστρέφουσα είσοδός του πολώνεται επίσης από τις αντιστάσεις R5 και R6, στο ήμισυ της τάσης τροφοδοσίας.

Οι ενδεικτικές τιμές των εξαρτημάτων που αναγράφονται στην εικόνα 1 αφορούν την περίπτωση ενός προενισχυτή που έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί με μικρόφωνο electret (πυκνωτικό) που απαιτεί τροφοδοσία. Η τροφοδοσία του μικροφώνου παρέχεται μέσω της αντίστασης R4.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προενισχυτή με δυναμικό μικρόφωνο τύπου κινητού πηνίου θα πρέπει να αφαιρέσετε την R4 από το κύκλωμα και επίσης θα πρέπει να τροποποιήσετε τις τιμές των αντιστάσεων R10 και R11 προκειμένου να αυξηθεί η ενίσχυση. Για δυναμικό μικρόφωνο, οι  R10 και R11 θα πρέπει να έχουν τιμή 270Κ έναντι των 100Κ που αναγράφονται στην εικόνα 1.


Κατασκευή

Μπορείτε να φτιάξετε το κύκλωμα εύκολα, στην πλακέτα που παρέχουμε εδώ. Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται στην πλακέτα της εικόνας 2, σύμφωνα με τον οδηγό συναρμολόγησης της εικόνας 3.
Τα ποτενσιόμετρα τοποθετούνται κι αυτά πάνω στην πλακέτα, αφού πρώτα ανοίξετε τρεις κατάλληλες οπές, όπως φαίνεται στον οδηγό συναρμολόγησης αλλά και στη φωτογραφία του πρωτοτύπου. Τέλος, θα πρέπει να τοποθετήσετε κι ένα μικρό γεφύρωμα πάνω στην πλακέτα όπως φαίνεται στον οδηγό συναρμολόγησης. Το γεφύρωμα μπορεί να φτιαχτεί από  λίγο σύρμα που θα περισσέψει από κάποιον ακροδέκτη εξαρτήματος.

Το τυπωμένο κύκλωμα του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου
Εικόνα 2: Το σχέδιο της πλακέτας του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου

Όλες οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούμε στο κύκλωμα είναι τύπου 1/4W και ανοχής 5% ή καλύτερης. Χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας πυκνωτές με όσο το δυνατό χαμηλότερη ανοχή.

Αφού συναρμολογήσετε το κύκλωμα και κολλήσετε τα εξαρτήματα πάνω στην πλακέτα, θα μπορέσετε αρχικά να το δοκιμάσετε συνδέοντας ένα μικρόφωνο στην είσοδο κι έναν ενισχυτή ή έναν παλμογράφο στην έξοδο. Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις με θωρακισμένο καλώδιο ήχου. Οι ρυθμίσεις έντασης και τόνος από τα P1, P2 και P3, επιτρέπουν την προσαρμογή του μικροφώνου  στις τεχνικές και ακουστικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Οδηγίες συναρμολόγησης του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου
Εικόνα 3. Οδηγίες συναρμολόγησης του προενισχυτή μικροφώνου με ρύθμιση τόνου

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλής ποιότητας τροφοδοτικό με ελάχιστη κυμάτωση προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν θόρυβος από την τροφοδοσία. Εναλλακτικά μπορείτε να τροφοδοτήσετε με μία μπαταρία των 9V. Η τάση τροφοδοσίας μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 30V, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: