Φωτεινά σχήματα με LED

led_shapes_flasher_board_3
led_shapes_flasher_board_3led_shapes_flasher_board_1led_shapes_flasher_board_2


Ευτυχώς, η ηλεκτρονική έχει και την παιχνιδιάρικη διάστασή της. Με 13 LED διάφορων χρωμάτων και με ένα πολύ απλό κύκλωμα μπορούν να δημιουργηθούν μερικά φωτεινά σχήματα που εναλλάσσονται ρυθμικά.

Φωτεινά σχήματα με LED
Εικόνα 1. Φωτεινά σχήματα με LED

Το ηλεκτρονικό σχέδιο του κυκλώματος φαίνεται στην εικόνα 2. Χρησιμοποιούμε το 555 ως γεννήτρια παλμών. Η συχνότητα των παραγόμενων παλμών καθορίζεται από τα στοιχεία R1, R2, R3 και C1. Οι παλμοί εφαρμόζονται στην είσοδο του απαριθμητή 4017, ο οποίος μετρά από το 0 έως το 5 και μηδενίζει στον επόμενο παλμό. Αναλόγως με την τρέχουσα κατάσταση, μία έξοδος Q του απαριθμητή είναι ενεργή κι ενεργοποιεί μία ομάδα από LED. Υπάρχουν τέσσερεις ομάδες LED κι αυτές είναι οι:

Ομάδα 1 - [DL1]
Ομάδα 2 - [DL2, DL3, DL4, DL5]
Ομάδα 3 - [DL6, DL7, DL8, DL9]
Ομάδα 4 - [DL10, DL11, DL12, DL13]

Με τη βοήθεια των διόδων D1-D5, οι ομάδες των LED ενεργοποιούνται διαδοχικά ως ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3, ομάδα 4, ομάδα 3, ομάδα 2 κι έπειτα ο κύκλος των 6 απαριθμήσεων ξεκινά από την αρχή.

Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα μπορείτε να το διακρίνεται στην animation – εικόνα 1.

Ηλεκτρονικό σχέδιο
Εικόνα 2. Το κύκλωμα, για φωτεινά σχήματα που εναλλάσσονται

Μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε ότι η δίοδος D3 κανονικά δεν είναι απαραίτητη. Όμως, δεδομένου ότι κάθε δίοδος προκαλεί πτώση τάσης γύρω στα 0.7V, χρησιμοποιούμε τη D3 για αντιστάθμιση, προκειμένου όλες οι ομάδες των LED να έχουν κατά το δυνατό ίδια φωτεινότητα. Σε αυτό συντελούν και οι αντιστάσεις R4 και R5.

Μπορείτε εύκολα να κατασκευάσετε το κύκλωμα στην πλακέτα της εικόνας 3 ή σε ένα breadboard. Αν χρησιμοποιήσετε την πλακέτα της εικόνας 3 τότε θα πρέπει να τοποθετήσετε και να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα σε αυτή σύμφωνα με τον οδηγό συναρμολόγησης της εικόνας 4. Χρειάζεται κάποια προσοχή όσον αφορά την πολικότητα των LED διότι επειδή αυτά είναι σε σειρά στην κάθε ομάδα, αν τοποθετήσετε κάποιο ανάποδα δεν θα ανάβει κανένα LED στην ίδια ομάδα.

Το τυπωμένο κύκλωμα της κατασκευής
Εικόνα 3. Η πλακέτα για τα φωτεινά σχήματα με LED

Μπορείτε επίσης αν θέλετε να κόψετε την πλακέτα σε δύο κομμάτια, κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής που φαίνεται στην εικόνα 4 κι έπειτα να ενώσετε τα δύο κομμάτια με κάποιο πολύκλωνο καλώδιο τύπου ταινίας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να τοποθετήσετε τα LED σε διαφορετικό σημείο από το υπόλοιπο κύκλωμα.

Οδηγός συναρμολόγησης για τα φωτεινά σχήματα με LED
Εικόνα 4. Οδηγός συναρμολόγησης για τα φωτεινά σχήματα με LED

Όλες οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούμε στο κύκλωμα είναι τύπου 1/4W. Κανένα στοιχείο του κυκλώματος δεν είναι κρίσιμο και μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές εξαρτημάτων για να αλλάξετε την περιοχή συχνοτήτων του ταλαντωτή ή την φωτεινότητα των LED.

Η ταχύτητα εναλλαγής των σχημάτων καθορίζεται από το τρίμερ R2. Το κύκλωμα απαιτεί τροφοδοσία από 9 έως 15V και η κατανάλωση είναι γύρω στα 15mA.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: