Ενισχυτής ήχου 65W

LM3886
LM3886Συναρμολόγηση του ενισχυτή ήχου 65W
3.3125 5 16 ProductΤο κύκλωμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι ένας ενισχυτής ήχου μέσης ισχύος και βασίζεται στο δημοφιλές ολοκληρωμένο κύκλωμα LM3886. Το ηλεκτρονικό σχηματικό που παρουσιάζουμε εδώ, προέρχεται από το φυλλάδιο πληροφοριών του LM3886. Περαιτέρω, έχουμε σχεδιάσει ένα μικρό τυπωμένο κύκλωμα που θα σας βοηθήσει να συναρμολογήσετε την κατασκευή εύκολα και γρήγορα. 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα LM3886 είναι αρκετά δημοφιλές λόγω της σχετικά υψηλής ισχύος που μπορεί να παρέχει, της χαμηλής παραμόρφωσης που παρουσιάζει και των εσωτερικών κυκλωμάτων προστασίας που διαθέτει από βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση.

Ο προτεινόμενος ενισχυτής μπορεί να παρέχει συνεχή μέση ισχύ  65W σε φορτίο 4 Ω και 35W στα 8 Ω,   με συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από  0.1% σε ολόκληρο το ακουστικό φάσμα από 20Hz έως 20kHz.

Ηλεκτρονικό σχηματικό του Ενισχυτή ήχου 65W

Κατασκευή

Εδώ παρέχουμε το τυπωμένο κύκλωμα για τη μονοφωνική έκδοση του ενισχυτή. Μπορείτε να φτιάξετε έναν στερεοφωνικό ενισχυτή συνδυάζοντας δύο όμοιες μονοφωνικές πλακέτες (μία για κάθε κανάλι ήχου). Όλες οι αντιστάσεις στο κύκλωμα είναι του 1/4W, εκτός από την R4 που θα πρέπει να αντέχει ισχύ 5W.  Αν αποφασίσετε να φτιάξετε μία στερεοφωνική έκδοση, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε αντιστάσεις χαμηλής ανοχής 1%, για να αποφευχθούν τυχόν διαφορές ανάμεσα στα δύο κανάλια. 

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια αρκετά μεγάλη ψύκτρα για το LM3886 έτσι ώστε υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας να μην ενεργοποιείται η προστασία του ολοκληρωμένου από υπερθέρμανση. Η ψύκτρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποβάλλει εξολοκλήρου τη θερμότητα που παράγεται για δεδομένη τάση τροφοδοσίας και φορτίο (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο πληροφοριών του LM3886). Τυχόν ανεπαρκής ψύξη θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του ενισχυτή ή τον περιορισμό της ισχύος εξόδου από το εσωτερικό κύκλωμα θερμικής προστασίας .  

Αξίζει να αναφέρουμε μία ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια. Το μεταλλικό μέρος του κελύφους του LM3886T δεν είναι ηλεκτρικά μονωμένο. Αντιθέτως, βρίσκεται στο δυναμικό της τάσης τροφοδοσίας. Επομένως, αν η ψύκτρα σας είναι γειωμένη (σε δυναμικό 0) θα πρέπει να τη μονώσετε από το κέλυφος του ολοκληρωμένου χρησιμοποιώντας μίκα ή κάποιο άλλο ηλεκτρικό μονωτικό που όμως θα πρέπει να παρουσιάζει καλή θερμική αγωγιμότητα για να μην αποτρέπει την απαγωγή της θερμότητας.


Τροφοδοσία του ενισχυτή

Ο ενισχυτής απαιτεί συμμετρική τροφοδοσία στα όρια από  ±28 έως ±35V. Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει περισσότερα από 100W. Ιδιαίτερη σταθεροποίηση τάσης δεν χρειάζεται και έτσι ένας μετασχηματιστής 2x25V, μια γέφυρα ανόρθωσης και μερικοί πυκνωτές εξομάλυνσης, αρκούν για την κατασκευή του τροφοδοτικού. Το ηλεκτρονικό σχηματικό του τροφοδοτικού είναι αρκετά απλό και εικονίζεται παρακάτω:  

Τροφοδοτικό ±32V

Συνημμένα

Το τυπωμένο κύκλωμα του ενισχυτή 65W 


Σχεδίαση τυπωμένου: A.G

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: