Εδώ δημοσιεύουμε κυκλώματα πομπών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε τις παράνομες ραδιοεκπομπές. Τα κυκλώματα πομπών που δημοσιεύουμε προορίζονται για εκπαιδευτικούς και πειραματικούς σκοπούς. 

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4