Καλώς ήρθατε στον τομέα των ηλεκτρονικών φίλτρων. 

Τα ηλεκτρονικά φίλτρα είναι κυκλώματα επιλεκτικής φασματικής απόκρισης και χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να ενισχύσουμε ή να αποκόψουμε συγκεκριμένες συχνότητες ή περιοχές συχνοτήτων από το φάσμα κάποιου σήματος.

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2