Βρίσκεστε στην ενότητα των κυκλωμάτων που βασίζονται στο 555. Αν κατέχετε τις βασικές γνώσεις για το 555, θα μπορέσετε να μάθετε ακόμη περισσότερα και να πειραματιστείτε με διάφορα κυκλώματα που βασίζονται στο δημοφιλή χρονιστή.

Αποτελέσματα 10 - 10 από 10
Αποτελέσματα 10 - 10 από 10