Απλός μίκτης ήχου

audio_console_sm
3.25 5 4 Product


Είναι πράγματι πολύ εύκολο να κατασκευάσετε έναν απλό μίκτη ήχου. Αν έχετε διαβάσει το άρθρο για το πώς να κατασκευάσετε μία κονσόλα ήχου, τότε σίγουρα θα γνωρίζετε ότι ένας απλός μίκτης ήχου είναι στην πραγματικότητα ένα κύκλωμα αθροιστή που φτιάχνεται εύκολα με τελεστικούς ενισχυτές.

Το κύκλωμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι ίσως ο πιο απλός μίκτης ήχου που μπορεί να κατασκευαστεί. Αποτελείται από έναν και μόνο τελεστικό ενισχυτή, μερικές αντιστάσεις, πυκνωτές και ποτενσιόμετρα. Ο μίκτης έχει πέντε εισόδους. Θα μπορούσατε όμως να προσθέσετε περισσότερες ή και να αφαιρέσετε. Το κύκλωμα είναι μονοφωνικό. Για τη στερεοφωνική έκδοση θα χρειαστεί να φτιάξετε δύο πανομοιότυπα κυκλώματα, ένα για το δεξί κι ένα ακόμη για το αριστερό κανάλι του ήχου και θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσετε διπλά – στερεοφωνικά ποτενσιόμετρα.

Ηλεκτρονικό κύκλωμα απλού μίκτη ήχου
Εικόνα 1. Ο απλός μίκτης ήχου

Ο τελεστικός ενισχυτής δουλεύει ως αθροιστής. Η ενίσχυση είναι ρυθμισμένη να είναι ακριβώς ίση με 1. Αυτό σημαίνει ότι ο μίκτης δεν πραγματοποιεί καθόλου ενίσχυση. Η ενίσχυση για κάθε κανάλι εισόδου εξαρτάται φυσικά από το λόγο της αντίστασης ανατροφοδότησης, R4, προς την αντίσταση εισόδου του αθροιστή για κάθε κανάλι (δηλαδή την R5, R6, R7, R8 και R9 για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο κανάλι ήχου, αντίστοιχα). Επειδή όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες, ο λόγος τους είναι ίσος με 1 κι επομένως η ενίσχυση είναι ίση με 1. Αν θέλετε βέβαια, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των αντιστάσεων και να προσαρμόσετε την ενίσχυση για κάθε κανάλι σε διαφορετική στάθμη. Για τις αλλαγές αυτές μπορείτε να ανατρέξετε στη θεωρία για το κύκλωμα του αθροιστή με τελεστικό ενισχυτή.
Ο πυκνωτής C5 καθώς και το δικτύωμα R3, C4, περιορίζουν την απόκριση του ενισχυτή σε υψηλές συχνότητες που βρίσκονται εκτός του ακουστικού φάσματος για να περιοριστεί στο ελάχιστο η στάθμη θορύβου του κυκλώματος.

Οι αντιστάσεις R1 και R2 πολώνουν τη μη αναστρέφουσα είσοδο του τελεστικού στο μέσο της τάσης τροφοδοσίας, έτσι ώστε το κύκλωμα να μπορεί να λειτουργεί με μία και μόνο τάση τροφοδοσίας. Ο C3 παρέχει απόζευξη και λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα στο AC και με αυτόν τον τρόπο, η μη αναστρέφουσα είσοδος του τελεστικού είναι πρακτικά γειωμένη για το AC σήμα.

Το κύκλωμα απαιτεί μία και μόνο τάση τροφοδοσίας που μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως και 30V, εντός των προδιαγραφών του τελεστικού. Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη τάση τροφοδοσίας εξασφαλίζει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή και καλύτερη γραμμικότητα.

Το κύκλωμα δεν πραγματοποιεί ενίσχυση κι αυτό αρκεί για τις περισσότερες πηγές ήχου. Ωστόσο για κάποιες ειδικές περιπτώσεις πηγών ήχου, όπως τα μικρόφωνα ή οι μαγνητικές κεφαλές πικάπ, θα χρειαστεί να προσθέσετε προενισχυτές στις εισόδους.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: