Ταλαντωτής αναφοράς TTL

ref_osc_2_sm
3 5 1 Product


Είναι ένα κύκλωμα κρυσταλλικού ταλαντωτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταλαντωτής αναφοράς. Το κύκλωμα βασίζεται στο TTL ολοκληρωμένο 7404. Η βασική έκδοση του ταλαντωτή που παρουσιάζεται στην εικόνα 1 αφορά τη συχνότητα του 1MHz. Το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά και σε διαφορετικές συχνότητες με κρυστάλλους έως και 10MHz.

CMOS ταλαντωτής αναφοράς
Εικόνα 1. Το κύκλωμα του ταλαντωτή αναφοράς με TTL

Απαιτείται τροφοδοσία ίση με 5V. Ο ταλαντωτής υλοποιείται με τις πύλες NOT, U1A και U1B. Οι πύλες U1C και U1D συνθέτουν μία βαθμίδα απομόνωσης από τα επόμενα στάδια. Με τον πυκνωτή C1 μπορεί να ρυθμιστεί μικρομετρικά η συχνότητα, γύρω από την ονομαστική τιμή συχνότητας του κρυστάλλου.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: