Αναλαμπές LED

flasher_sm
4.33333 5 6 Product


Είναι ένα μικρό κύκλωμα με το 555 που αναβοσβήνει ένα LED. Λειτουργεί με 3V που μπορούν να δώσουν δύο κλασσικές μπαταρίες του 1,5V σε σειρά.

Το 555 λειτουργεί σαν ασταθής πολυδονητής με κύκλο λειτουργίας 10% περίπου. Το LED ανάβει για λίγο και παραμένει σβηστό τον περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια ενός κύκλου προκειμένου να εξασφαλίζεται ελάχιστη κατανάλωση ισχύος. Οι μπαταρίες διαρκούν για μέρες.

Μπορείτε αν θέλετε να τροφοδοτήσετε το κύκλωμα και με μεγαλύτερη τάση έως και 12V. Θα πρέπει όμως τότε ή να αυξήσετε αναλογικά την τιμή της αντίστασης R3 ή να βάλετε περισσότερα από ένα LED στη σειρά.

555 Tiny flasher
Κύκλωμα που αναβοσβήνει ένα LED με το 555
Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: