Τεστ για κρυστάλλους

crystals
4.5 5 2 Product


Με το απλό αυτό ηλεκτρονικό κύκλωμα μπορούμε να δοκιμάσουμε οποιοδήποτε κρύσταλλο για να διαπιστώσουμε αν είναι λειτουργικός. Το κύκλωμα αποτελείται από δύο όμοια τρανζίστορ υψηλών συχνοτήτων, τύπου 2Ν2222. Στη θέση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οποιαδήποτε άλλα αντίστοιχα τρανζίστορ.

Στην πραγματικότητα, μόνο το πρώτο τρανζίστορ (το TR1) απαιτείται να είναι υψηλών συχνοτήτων και να μπορεί να λειτουργεί καλά έως και τους 100MHz. Στη θέση του δεύτερου τρανζίστορ μπορούμε να τοποθετήσουμε κι ένα οποιοδήποτε τρανζίστορ χαμηλών συχνοτήτων με καλή ενίσχυση ρεύματος.

Κύκλωμα για τεστ κρυστάλλων
Εικόνα 1. Κύκλωμα για τεστ κρυστάλλων


Το πρώτο τρανζίστορ δουλεύει ως ταλαντωτής. Συνδέοντας έναν λειτουργικό κρύσταλλο, ο ταλαντωτής ταλαντώνει στη συχνότητα συντονισμού του κρυστάλλου. Το σήμα του ταλαντωτή έπειτα ανορθώνεται από τις διόδους, εξομαλύνεται από τον πυκνωτή C4 και ενεργοποιεί το τρανζίστορ TR2 που λειτουργεί ως διακόπτης κι ανάβει ένα LED. Όταν ανάψει το LED, σημαίνει ότι ο κρύσταλλος είναι λειτουργικός διότι ενεργοποιεί τον ταλαντωτή.

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι κρύσταλλοι έχουν συχνότητες συντονισμού έως και 100MHz, προκύπτει η απαίτηση το πρώτο τρανζίστορ να έχει ικανοποιητική ενίσχυση μέχρι κι αυτή τη συχνότητα για να μπορεί να λειτουργήσει ως ταλαντωτής συντονισμού.

Αν στην έξοδο του ταλαντωτή, πριν την ανόρθωση, συνδέσουμε κι ένα συχνόμετρο τότε θα μπορούμε να δούμε κι επακριβώς τη συχνότητα συντονισμού του κρυστάλλου.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: