Απλός διαιρέτης συχνότητας

simple_frequency_divider_circuit_breadboard2
simple_frequency_divider_circuit_breadboard2simple_frequency_divider_circuit_breadboard1
3.5 5 2 Product


Το 555 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία μονοσταθή ως ένας απλός διαιρέτης συχνότητας. Μπορεί να παρέχει στην έξοδό του μία περιοδική κυματομορφή με συχνότητα που αντιστοιχεί σε ένα υποπολλαπλάσιο της συχνότητας ενός σήματος εισόδου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ο μονοσταθής ενεργοποιηθεί δεν δύναται να απενεργοποιηθεί παρά μόνο όταν παρέλθει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο απλός διαιρέτης συχνότητας με το 555 είναι στην πραγματικότητα ένας απλός μονοσταθής πολυδονητής. Η συχνότητα που επιθυμούμε να διαιρέσουμε (το σήμα εισόδου) εφαρμόζεται στον ακροδέκτη 2 του 555. Σε αρνητικό μέτωπο παλμού του σήματος εισόδου ενεργοποιείται ο μονοσταθής, ο πυκνωτής C1 αρχίζει να φορτίζεται και στην έξοδο παράγεται ένας παλμός καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου φόρτισης του C1 (έως ότου συμπληρωθεί ένας παλμός του μονοσταθή) τυχόν άλλο αρνητικό μέτωπο παλμού στην είσοδο δεν έχει καμία επίδραση στο κύκλωμα. Όσο διαρκεί η φόρτιση του C1, η έξοδος είναι σε λογικό 1. Κάποια στιγμή η τάση στα άκρα του C1 υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου των 2Vcc/3 και η έξοδος μεταβαίνει σε λογικό 0 και ο C1 εκφορτίζεται απότομα από τον ακροδέκτη "Discharge". Η έξοδος παραμένει σε λογικό 0 έως το επόμενο αρνητικό μέτωπο του σήματος εισόδου.

To ηλεκτρονικό κύκλωμα του διαιρέτη συχνότητας
Κύκλωμα διαιρέτη συχνότητας

Με κατάλληλη επιλογή των τιμών των R1 και C1 μπορούμε να επιτύχουμε ο σκανδαλισμός του μονοσταθή να γίνεται κάθε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, ν-οστό αρνητικό μέτωπο της κυματομορφής εισόδου και έτσι μπορούμε να πετύχουμε διαiρεση συχνότητας κατά 2, 3, 5, ν, αντίστοιχα.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: